10.09.2020 57310912 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

10.09.2020 57310912 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı


10.09.2020 57310912 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Sayı     :90890211

Konu   :2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

 

 

10.09.2020 / 57310912

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Eğitim Uzmanı, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Görevde yükselme sınavı, sınav kapsamındaki tüm kadrolar için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Yapılacak sınav sonrası atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN TEŞKİLATI, UNVANI, DERECESİ VE SAYISI:

 

Atama Yapılacak Birim

Teşkilatı

Kadro Unvanı

Derecesi

Sayısı

İhracat Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

4

Şef

3

5

İthalat Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

2

Şef

3

4

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

1

Şef

3

4

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

5

Şef

3

5

Dış Temsilcilikler ve

Uluslararası Etkinler Genel Müdürlüğü

 

Merkez

Şube Müdürü

1

1

Şef

3

4

Serbest Bölgeler, Yurtdışı

Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 

Merkez

Şube Müdürü

1

3

Şef

3

2

Gümrükler Muhafaza Genel

Merkez

Şube Müdürü

1

2

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Merkez

Güm. Muh. Kaç. ve İst. Müd.

1

1

Bölge Amiri

1

2

Şef

3

3

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

2

Şef

3

2

Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

1

Şef

3

2

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

2

Şef

3

2

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

2

Şef

3

2

Şef

5

1

Personel Genel Müdürlüğü

Merkez

Şube Müdürü

1

5

Şef

3

10

Şef

5

2

Eğitim Uzmanı

1

2

Eğitim Uzmanı

3

1

Eğitim Uzmanı

function PrintContent() { var DocumentContainer = document.getElementById('content'); var WindowObject = window.open('', "PrintWindow", "width=750,height=650,top=50,left=50,toolbars=no,scrollbars=yes,status=no,resizable=yes"); WindowObject.document.writeln(DocumentContainer.innerHTML); WindowObject.document.close(); WindowObject.focus(); WindowObject.print(); WindowObject.close(); }