17.09.2020 57470327 Gümrük müşavir yardımcılarının bilgilerinin YGMS`ye girilmeside sistemsel çalışma devam ettiğinden ceza uygulanmaması

17.09.2020 57470327 Gümrük müşavir yardımcılarının bilgilerinin YGMS`ye girilmeside sistemsel çalışma devam ettiğinden ceza uygulanmaması


17.09.2020 57470327 Gümrük müşavir yardımcılarının bilgilerinin YGMS`ye girilmeside sistemsel çalışma devam ettiğinden ceza uygulanmaması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-045.02

Konu   :Gümrük Müşavir Yardımcılarının

             Bilgilerinin YGMS`ye Girilmesi

 

17.09.2020 / 57470327

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği`nin; "Gümrük müşavir yardımcısı çalıştırma" başlıklı 20 nci maddesi "(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının bilgileri işe başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme kaydedilir." hükmünü, "Cezai hükümler" başlıklı 24 ncü maddesinin (e) fıkrası ise "20 nci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır" hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, belirtilen kayıt işleminin yapılabilmesine yönelik olarak YGMS üzerinde sistemsel güncellemeler devam etmekte olup, güncelleme çalışmaları tamamlanana kadar bir işlem yapılmaması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Gereği                                                                       Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine   Tüm Gümrük Müşavirlik Dernekleri