19.03.2020 53352124 Coronavirüs salgını sürescinde bir ikinci talimata kadar her nevi transit süre aşımında ceza uygulanmaması

19.03.2020 53352124 Coronavirüs salgını sürescinde bir ikinci talimata kadar her nevi transit süre aşımında ceza uygulanmaması


19.03.2020 53352124 Coronavirüs salgını sürescinde bir ikinci talimata kadar her nevi transit süre aşımında ceza uygulanmaması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.01.02.06

Konu   :Transit Süre Aşımlarında Ceza

 Uygulanmaması Hk.

 

 

19.03.2020 / 53352124

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :11.03.2020 tarihli ve 96603261-120.99/00053104010 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile özetle, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak`a açılan kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi kapsamında yük taşıyan araçların transit süresi sınırını aşmasına neden olabildiği, bu durumda cezai müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bazı gümrük idarelerinde tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığından bahisle; transit süre sınırı aşımlarının, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak`a açılan kara hudut kapılarında giriş ve çıkışların kısıtlanmasından kaynaklı olduğunun tespit edilmesi halinde para cezası uygulanmaması gerektiği bildirilmişti.

Konuya ilişkin olarak yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen, ikinci bir talimatımıza kadar tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri