27.04.2020 54065740 Covid-19 nedeni ile TSE uygunluk için ibraz edilecek belgelerde geçici olarak ek sünenin 180 gün uygulanması

27.04.2020 54065740 Covid-19 nedeni ile TSE uygunluk için ibraz edilecek belgelerde geçici olarak ek sünenin 180 gün uygulanması


27.04.2020 54065740 Covid-19 nedeni ile TSE uygunluk için ibraz edilecek belgelerde geçici olarak ek sünenin 180 gün uygulanması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :24545304-553.02

Konu   :Ek Süreye İlişkin Geçici Düzenleme

 

 

27.04.2020 / 54065740

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :21.04.2020 tarihli ve 1856 sayılı yazı.

 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğinden alınan ilgi`de kayıtlı yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimindeki eşya için ibraz edilmesi talep edilen belgelerin temininde zorluklar yaşandığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin olarak mevzuat dahilinde gerekli kolaylaştırmanın yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle ticaret hayatında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesini ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde özel sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerde bir noksanlık olmamasını teminen Bakanlığımız gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Bu kapsamda, Covid-19 salgını nedeniyle belge temin etmekte zorluk yaşandığını ifade eden ithalatçı firmaların taleplerine ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, belge temini için verilen 120 günlük ek sürenin geçici olarak uzatılması uygun bulunmuştur. Denetimi devam eden başvurular da dahil olmak üzere ilgili tüm başvurularda belge temini için 120 gün olan ek süre geçici olarak 180 gün olarak değiştirilmiştir. Keyfiyet, 17.04.2020 tarihli yazımız ile TSE`ye iletilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

VEYSEL PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşaviri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine