Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2482

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2482


Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2482

ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2482

30.04.2020 tarih ve 31114 Sayılı Mükerrer R.G.

Ekli "Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 2/4/2020 tarihli ve 2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki tabloda yer alan "31/5/2020" ibaresi "30/6/2020" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31/5/2020" ibaresi "30/6/2020" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

2/4/2020 tarihli ve 2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/4/2020

31088