Genelge 2020-03 Aromalı balık yağı, krem dezenfekte edici ürün, plastikten taş taklitleri ve boncuların tarife sınıflandırılması

Genelge 2020-03 Aromalı balık yağı, krem dezenfekte edici ürün, plastikten taş taklitleri ve boncuların tarife sınıflandırılması


Genelge 2020-03 Aromalı balık yağı, krem dezenfekte edici ürün, plastikten taş taklitleri ve boncuların tarife sınıflandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.06.01

Konu   :Muhtelif Eşyanın

Sınıflandırılmasında Dikkate

Alınacak Hususlar

 

 

GENELGE

(2020/03)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

EK: Liste

 

 

EK:

Eşya tanımı

Tarife pozisyonu

Gerekçe

İçeriğinde, kolay tüketilebilmesini sağlamak üzere aroma verici madde (örneğin; karışık meyve aroması, limon aroması vs.) bulunan, belirli bir hacimde ambalajlanmış, tüketilmeye hazır, sıvı halde balık yağı.

1517.90.99.00.00

GYK 1 ve 6

İçeriğinde, aktif madde olarak en az %0,04

oranında klorheksidin diglukonat bulunan,

insan vücuduna tatbik edilen, kimyasal veya

biyolojik açıdan herhangi bir zararlı

organizma üzerinde kontrol edici etki

gösteren, hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran

veya zararsız kılan, krem formunda,

dezenfekte edici ürün.

3808.94.90.00.19

GYK 1, 3(b) ve 6

 

Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:

Bunlar, kesimleri ve görünüşleri itibariyle,

kıymetli veya yarı kıymetli taşlara

benzetilerek üretilir. Bir mesnete monteli

olabilir veya olmayabilir. Mensucat, giyim

eşyası, ayakkabı vb.’nin süslenmesinde, takı

ve süs eşyası yapımında vb. alanlarda

kullanılabilir.

3926.40.00.00.11

GYK 1 ve 6

 

Plastikten mamul boncuklar: Kıymetli veya

yarı kıymetli taş taklitlerinden, şekil, kesim

ve görünüş itibariyle daha basittir ve

genellikle küre/yuvarlak/oval/elips

şeklindedir. 70.18 ve 83.08 pozisyonu

açıklama notlarında cam ve lden mamul

boncuklar için yer alan hükümler plastikten

mamul boncuklar için de uygulanır.

 

3926.90.97.90.18

GYK 1 ve 6