İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/5)

Ticaret Bakanlığından: 14.04.2020 tarih ve 31099 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

8541.40.90.00.14

Fotovoltaik (solar) modül ve paneller

25