İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-6

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-6


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-6

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)

Ticaret Bakanlığından: 08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

200