Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)


Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL

MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/15)

Ticaret Bakanlığından: 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı R.G.

MADDE 1 – 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’in Ek-1’inde yer alan listeye 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

2931.39.90.00.69

Diğerleri

2387495-99-8, 2387496-12-8, 2387496-00-4, 2387496-04-8, 2387496-14-0

2933.39.99.00.39

Diğerleri

77104-62-2, 77104-00-8