İHRACAT İŞLEMLERİ

• İhraç eşyaların fizibilite çalışması yapılarak GTİP belirleme
• Faturanın düzenlenmesi
• A.T.R. EUR, Menşe Şahadetnamesi vb. dış ticarete konu belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası ve İhracatçı Birlikleri tasdiklerinin yapılması
• İhracatçı Birlikleri üyelik kayıtlarının yapılması
• Gerekli ön izinlerin alınması
• Gümrük çıkış beyannamesi takibi
• Geçici ihracat işlemleri uygulamaları
• Serbest Bölge işlemlerİ

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu