İTHALAT İŞLEMLERİ

• İthal eşyaların fizibilite çalışması yapılarak GTİP belirleme
• Eşyaların gümrüğe gelişlerinin takibi
• Özet beyan ordino
• Gümrük kabul, tescil işlemi ve eşyanın muayenesinin yapılması
• Eksiklik, hasar ve hata durumlarında ilgili tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• Geçici kabul ve bedelsiz ithalat işlemleri
• Gümrükleme işlemi biten eşyaların deponuza teslimi
• Teminat mektubu çözümü
• Dahilde İşleme Rejimi uygulaması
• Serbest Bölge işlemleri
• Yatırım Teşvik belgesi ve taahhüt kapama işlemleri

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu