HABERLER

29.09.2020 57769885 Hazar Denizi güzergahında çekici ve römork değişikliği izin uygulamasının istisnası hk 53210 onay

Petrokimyasal ürün kıymet 28 Eylül-04 Ekim 2020

20.5.1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4.12.2019 Tarihli ve 1-2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 3014

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2955

21.3.2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 3 Ay Uzatılması Hakkında Karar Sayısı 2956

2020 Kahve ithalatında referans kıymet değerleri

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)

18.09.2020 57438616 Serbet dolaşımda olmayan eşyanın iki antrepo arasında taşınmasında transit beyannamesi için damga vergisi tahsili

Petrokimyasal ürün kıymetleri 21-27 Eylül 2020

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.09.2020 57422097 BİLGE sisteminde tahakkukun silinip yeniden oluşturulmasının dolaylı temsilde iştirak halinde ceza uygulamasına tabi olduğu

Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

17.09.2020 57470327 Gümrük müşavir yardımcılarının bilgilerinin YGMS`ye girilmeside sistemsel çalışma devam ettiğinden ceza uygulanmaması

13.09.2020 57349169 Havayolu ihracatta depolama giriş takip uygulaması (BS16 1021 1023 ve 2123 rejim kodlu ihracat işlemlerinde SB kodu)

15.09.2020 57418336 Kapıkule TIR işlemlerinde Randevulu Sanal Sıra Sistemine RSSS geçildiği

15.09.2020 tarihi itibariyle yayımlanan BTB`ler

Petrokimyasallar 14- 20 Eylül 2020

11.09.2020 004927 Türkiye Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

10.09.2020 57310912 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

09.09.2020 57265556 Güneş Gözlüklerinin Denetimi

09.09.2020-57265556 ÜGDGM YAZISI

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2942

03.09.2020 57075461Gemi inşaa eden firmaların yatırım teşvik ve muafiyet kapsamı ithalatlarda ÖTV tahsili ile GK9 muafiyet kodu işletilmemesi

Çevre Bakanlığı 2020-22 Atıkların ithalatına ilişkin denetim tebliği kapsamında atık ithalatçısı kayıt belgesi ve kota formuna ilişkin usul ve esaslar

08.09.2020 tarihi itibariyle yayımlanan BTB ler

Petkim 07-13 Eylül 2020 Fiyatları

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Petrokimyasal ürün kıymetleri 03-06 Eylül 2020

02.09.2020 57054374 Transit beyannamede DV tahsil edilmiş ise demiryolu havayolu ve denizyolu aktarma bildirimlerinde DV aranmaması

03.09.2020 57102713 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 6 yapraklı TUR-AB TIR Karnelerinin düzenlenmesinin durdurulduğu

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2921

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Sayısı 2912

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2913

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2914

Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No 2018-32-48 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2020-32-58

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020-11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

25.08.2020 56847439 İthalatı yasak olan elektronik sigara ve benzeri eşyanın transitin yasak ve veya serbest olduğu durumlar

Petrokimyasallar 24- 30 Ağustos 2020

20.08.2020 56709365 Venezuela TGA kapsamında tercihli menşe yönetmeliği yayımlanana kadar teminatlı işlem yapılması gerektiği

Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 2842

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2846

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20)

Petkim 17-23 Ağustos 2020 Fiyatları

Petrokimyasallar 10-16 Ağustos 2020

30.07.2020 56291702 Barkodlu numune poşetlerinin kullanımı ve dağıtımı ile kullanım kılavuzu

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2020-7 ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-14

05.08.2020 56355796 MEDOS-Islak İmza-Mısır

05.08.2020 56360775 MEDOS-Islak İmza-Mısır

05.08.2020 ...... Deniz veya Havuzda Kullanılan Şişme Eşya ve Oyuncaklar

05.08.2020 56344150 Merkezi Bilge Sistemi Kullanıcı Kodları

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2818)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2819)

Petkim 03-09 Ağustos 2020 Fiyatları

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ Dış Ticaret 2011-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.07.2020 tarihi itibariyle yayımlanan BTB`ler

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 164 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 168

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/18)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/19)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-15

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-17

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-16

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Petkim 20-26 Temmuz 2020 Fiyatları

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 96-31 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-12

Genelge 2020-18 Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler

Genelge 2020-17 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

14.07.2020 55808367 Menşe belgelerinin sonradan ibrazı ile İGV EMY geri verme iptal etme işlemlerinde kesinleşen alacakların hariç olduğu

İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-8

17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2756)

Petrokimyasallar 13-19 Temmuz 2020

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Genelge 2020-16 İkinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatında ilgili oda ilişik kesme belgesi

07.07.2020 55620779 Gemi tedarikçileri derneği üyesi firmaların gemi başına 200 kg ihracat ön izninden muaf tutulduğu

08.07.2020 55655618 Sonradan A.TR ibraz edilerek geri verme taleplerinde menşe şahadetnamesinin ibrazı durumuna göre EMY tahsil edilmesi

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2728)

08-12 Temmuz 2020 referans kıymet

02.07.2020 55520312 Gümrük işlemi biten geçici depolamadan eşyanın tesliminde YKTS kayıtlı olan kişilere teslimat yapılacağı denetim tarihi 27.7.2020

03.07.2020 55540897 Suriyeye kiymevi madde ihracatında tahlil sonucu gelmeden eşya sevkine izin verilmemesi ile kısıtlı eşya çıkması durumunda ceza

06.07.2020 55553357 Geri verme kaldırma elektronik başvuru formu için BİLGE sisteminde YKTS temsilci mtav-mükellef temsilci avukatları profili

07.07.2020 55603639 Yabancı plakalı romörk yarı romörkların geçiş belgesi kontrolü Ro-Ro veya Ro-La UBAK Covid-19 istisnasının sonlandırıldığı

07.07.2020 55604143 Sağlık Bakanlığı Ulusal Elektronik Tebligat sistemi UETS adresinin Ticaret Bakanlığı EBYS tanımlandığı

Genelge 2020-15 TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

03.07.2020 55527208 CK 2682 kapsamı ithalata konu eşyanın antrepolarda teminat işleminin yüzde 25 uygulanması bakanlık oluru 55384805

Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

Petrokimyasallar 29 Haziran - 5 Temmuz 2020

01.07.2020 55167132 Menşe belgelerine MEDOS üzerinde Mısır, Borsna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan ve İran için de ıslak imza kullanılmayacağı

29.06.2020 55167062 STA kapsamı tercihli menşe belgesi sonradan ibrazı geri vermede İGV kararnamesinde belirlenen miktarda (varsa) mahsup yapılması

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı 2710)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

Genelge 2020-13 Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği revizesi kapsamında YYS firmaların izinli alıcı işlemleri kılavuzu

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2703

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705)

29.06.2020 tarihi itibariyle yayımlanan BTB`ler

Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17.4.2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20.4.2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Sayısı 2683

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2681

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2682

Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)

Genelge 2020-11 Motorlu araç beyinleri ECU kodunmatik panel set üstü ocak camları ile cep telefon mobil el terminallerinin sınıflandırılması

10.06.2020 54887143 Kamu kurum ve kuruluşların ithalatının TPS 0340 kodu ile İGM iznine tabi olduğu ile BİLGE de meşruhat çıkmadığından müteyakkız olunması

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrokimyasllar 15-21 Haziran 2020

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.06.2020 55024282 Covid-19 30 Haziran 2020 ye kadar taşıt üstü işlemlerde (supalan) tercihli menşe belgelerinin sonradan BS-3 S kodu ile kabul edilebileceği

1606.2020 55055486 Tercihli menşe belgelerini eletronik düzenleyen ile ıslak imzalı belgenin taranması ve epostayla gönderen ülkeler ve internet teyit adresleri

Gümrük Genel Tebliği Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Seri No 4 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 8

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No 4 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Transit Rejimi Seri No 9

17.06.2020 55093787 İGV kararnamelerinde ilgi tutalan kararlardaki İGV ye konu madde tanımları ne ise o eşya için İGV tahsil edileceği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-10

Petrokimyasallar 22- 28 Haziran 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/13)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E 2020-9, K 2020-2

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-12

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-14

7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)

29.05.2020 54582523 Mükerrer resmi gazetede öğleden sonra yayımlanan İGV için BİLGE sisteminde tahakkuk çıkmayanların cezasız tahsil edilmesi

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ İhracat 2006-12 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-10

27.05.2020 54554834 İGV kararnamesine 2485 ile eklenen geçici maddenin yürürlük tarihinin ek kararın resmi gazete tarihi olduğu

27.05.2020 54533767 İGV konusu 2565 kararname kapsamı eşyanın antrepoya alınmasında 30 Eylüle kadar teminatın yüzde 25 uygulanacağı

15.05.2020 54427263 Elektronik Ticaret Verileri

Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması nın Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 2578

Petrokimyasallar 25-31 Mayıs 2020

22.05.2020 54515705 Ortak POS sisteminde kamu bankaları internet ve şubelerinden ödeme yapılacağı ile gümkartın debit kart olarak kullanılacağı

21.05.2020 54489761 Antrepoya alınan bebek maması cinsi eşyanın yardım kuruluşu tarafından transit rejimine tabi tutulabileceği 54374818

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-8

15.05.2020 54415664 Gümkart yerine Ortak POS uygulamasına geçilmesi, gümrük vergilerinin tahakkuk sorgulama ile tüm banka şubelerince tahsil edilebileceği

15.05.2020 54375202 OKS firmalarının kağıtsız ihracat uygulamasında belge kontrolünün BİLGE sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2565

Petrokimyasallar 18- 24 Mayıs 2020

14.05.2020 54210951 Shea nut küspesinin sınıflandırılmasında yekneksaklığı sağlmaka amacıyla yağ oranının yüzde 9 olarak uygulanması

14.05.2020 54382960 Uzlaşma başvuralırının Covid-19 nedeni ile 7226 kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2547)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

14.05.2020 54374634 Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 13.05.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2533

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar Sayısı 2537

11.05.2020 54267540 Gümrük vergi tahsilatlarında Vakıf Katılım bankasının yetkilendirildiği

12.05.2020 54338667 Bez maske (dokuma kumaş, örme kumaştan mamül) ihracatında ön izin alınmasına gerek olmadığı

Petrokimyasllar 11- 17 Mayıs 2020

08.05.2020 54212785 Deniz ve hava taşıtlarında bulunan transit akaryakıtın dahilde tüketilmesi halinde ek tahakkuk düzenlenmeksizin tahsilat yapılması

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2514

Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2501

08.05.2020 54269080 A.TR Dolaşım Belgesi ibraz süresinin Covid-19 mücbir sebep ile Şubat-Haziran arasında durdurulduğu

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-6

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.05.2020 54220088 Badem, ceviz, muz, çay, kakao, tohumluk ayçiçeği ve alçak yoğunluk polietilende referans kıymetin sonlandırılması

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Petrokimyasllar 04- 10 Mayıs 2020

30.04.2020 1259572 Covid-19 nedeni ile hayvan ve ürünlerinin ülkeye girişinde sağlık sertifikalarının renkli taratılarak 3 ay içinde aslının ibrazı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Sayısı 2485

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 2486

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

30.04.2020 54135513 Koruyucu önlük, maske vs eşyanın kumanya olarak tesliminde ihracat ön izin belgesinden muaf olma limitleri

27.04.2020 54065740 Covid-19 nedeni ile TSE uygunluk için ibraz edilecek belgelerde geçici olarak ek sünenin 180 gün uygulanması

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2482

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 96-31 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-8

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ No İhracat 2006-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-9

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No 2012-12) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No 2020-12)

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar Sayısı 2480

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

29.04.2020 54058895 Kaldırım taşı, kaldırım kenar taşı ve kaldırım döşeme taşlarının sınıflandırılmasında dikkat edilecek hususlar

27.04.2020 54046859 BİLGE sisteminde 9999 Kodlu Diğer Belge uygulamasının sonlandırılacağı, taahhütnamelerin TPS 1019, listelerin TPS 1069

28.04.2020 54093078 Güney Kore STA kapsamında iç genelge kapsamında olmayan menşe belgelerinde Sonradan Kontrol yapılmayacağı

29.04.2020 54073882 Kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar hariç kabuklu tavuk yumurtası KDV oranı ile hasarlı tavuk yumurta GTİP ve KDV

Petrokimyasllar 27 Nisan-03 Mayıs 2020

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.04.2020 54001525 Elektronik A.TR ve menşe belgelerinin MEDOS gümrük vizesinde 24.04.2020 itibariyle ıslak imza atılmayacağı

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 20-26 Nisan 2020

CK 2020-2429 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil ürünleri Geçici İGV Uygulaması)

CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

DÜZELTME: CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

20.04.2020 / 53965910 Beyannamede Düzeltme Talepleri

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2429

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2430

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2421

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2422

12.9.2011 Tarihli ve 2011-2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2425

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2424)

Genelge 2020-10 Basitleştirilmiş işlemler kapsamında YYS firmalarının İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu

Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Ocak ve Şubat 2020 dönemi Kahve referans kıymetler

17.04.2020 53934867 TPS-Düzeltme İşlemleri

16.04.2020 53904766 Covid-19 nedeniyle antrepoya gelen taşıtın 5 iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi ile ek sürenin değerlendirilmesi

17.04.2020 53939629 Covid-19 nedeni ile emsal tahlil raporu kullanımında sürelere ilişkin işlemlerin mücbir sebep nedeniyle resen uzatılması

16.04.2020 53902395 Corvid-19 nedeniyle ikinci bir talimata kadar Ayniyat Tespiti için fiziki muayeneye gerek olmadan (fotoğraf, fatura bilgisi, seri no vb) işlem ikmali

15.04.2020 53889533 Aslı olmayan menşe belgeleri ve A.TR için S kodu ile 30.6.2020 e kadar teminatsız ve taahhütnamesiz sonradan ibrazı

15.04.2020 53889966 A.TR ve Menşe belgelerinin Covid-19 mücbir sebeple elektronik düzenlendiği web teyidi ile kabulu, sonradan kontrolün ek 6 ay süreyle takibi

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 13-19 Nisan 2020

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 2407

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası 59

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-5

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 2394

09.04.2020 53791178 Tıbbi cerrahi önlüklerin yalnızca KKDY kapsamında sıvı geçirmez (kimyasallara karşı koruyucu) olanların izne tabi olduğu

09.04.2020 53796863 Bir fatura peşin ve vadeli olduğunda ayrı beyannamede açılsa dahi KKDF takibi için ödemenin orantılanarak beyan edilmesi

07.04.2020 53728571 İhracatı ön izne bağlı bedelsiz eşyada TİTCK, Bin dolar üstü kayda bağlı bedelsiz ihracatın ise ihracatçı birliğine başvurulacağı

09.04.2020 E.6360 Uluslararası Yük Taşımacılığında Covid-19 süresince transit geçecek, Türkiyeye girecek veya çıkacak şoförler ile Ro-Ro işlemleri

Genelge 2020-06 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporu kapsamında veya rapor dışında tespit edilen aykırılıkların bildirilmesi usulleri

5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna Ekli Toksit Kimyasal Maddeler ve Bunların Prekürsörlerine İlişkin (1) Sayılı Cetvelin, 7.6.2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Hakkında Karar 2381

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Petrokimyasallar 06-12 Nisan 2020

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)

Covid-19 pandemi ile mücadele süresince uzaktan hizmet modeline geçilmiştir. Telefon hizmet saatlerimiz 09:30-17:00 olarak belirlenmiş olup, bu süreçte iletişim/e-posta adreslerini daha etkin kullanabilirsiniz. Saygılarımızla

06.04.2020 53684525 Elektrik motorlu taşıtlara mahsus ve-veya kapasitesi buna yeten akümülatörlerin ÖTV tabi olduğu diğerlerinin olmadığı

Genelge 2020-09 Tıbbi tanı kitleri ithalatında Sağlık Bakanlığı TİTCK Uygunluk Yazısının 1066 kodlu TPS ile yapılacağı

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2348

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 2349

Genelge 2020-08 İhracatta Sağlık Bakanlığı TİTCK Uyuşturucu ve Psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazı ön izin belgesi TPS 1064

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

31.03.2020 53533520 İtiraz süresi kaçırılıan ek tahakkuk ve ceza kararları için süresi içinde geri verme kaldırma talebinde bulunabileceği

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

31.03.2020 53586733 Coronavirüs Tedbirleri kapsamında Menşe Şahadetnamesi Sonradan İbraz Süresinin 1 Şubat-1 Temmuz arası durdurulduğu

Petrokimyasllar 30 Mart-05 Nisan 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 2301

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 2307

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Karar Sayısı 2308

25.03.2020 53484125 Risk analizi sonucu BİLGE sistemince tescilde menşe belgesi talep edilmediğinde başkaca tereddüt yok ise ibrazı gerekmediği

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 2281

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2284

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2285

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2286

Genelge 2020-05 İhracatta tıbbi cihaz koruycu donanım in özin belgesine tabi eşya ihracatında 1065 kodlu TPS

23.03.2020 53433361 Geçici ithalat, GKAİ, Hariçte işleme ve geçici ihracat ile taşıtlarda resen ek süre uzatımı, müeyyide durumu (Koronavirüs Salgını)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.03.2020 53406947 Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

Petrokimyasallar 23-29 Mart 2020

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.03.2020 53352124 Coronavirüs salgını sürescinde bir ikinci talimata kadar her nevi transit süre aşımında ceza uygulanmaması

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-2

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-3

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ No İhracat 2006-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-5

16.03.2020 53252423 DİR Sözlü beyan sistemine dahil olan firmaların teyidinin deniz ticaret odası web sitesinden yapılabileceği

17.03.2020 53274954 Coronavirüs salgını süresince egzotik, omurgasızlar, amfibik, evcil havyanlar, süs balıkları ve kuşların her surette ülkeye girişinin askıya alındığı

Genelge 2020-04 Sağlık BakanlığıTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kontrolüne tabi TPS 1023 kodlu Ruhsatname-Proforma Fatura Şerhi

Petrokimyasallar 16-22 Mart 2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Genelge 2020-03 Aromalı balık yağı, krem dezenfekte edici ürün, plastikten taş taklitleri ve boncuların tarife sınıflandırılması

Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 2020-2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

7223 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Petrokimyasallar 09-15 Mart 2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2017-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2009-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-3 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-29

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-4 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-26

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2020-5

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ İhracat 2005-2 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-3

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006-12 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-2

Petrokimyasllar 02- 08 Mart 2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 31

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Sayısı 2187

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ No 2008-32-34 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2020-32-57

Özel Tüketim Vergisi I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 7

Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri A Sıra No 12

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2182

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

26.02.2020 52688888 ÇHC`den Gelen Hayvansal Ürünler

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Tebliğ No 2018-34 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No 2020-1

Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 2143

Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar Sayısı 2149

Ticaret müşavirleri artık "bir tık uzaklıkta"

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 24 Şubat - 01 Mart 2020

21.02.2020 52566921 Özel Bankalar İle Yapılan Protokollerin İptali ile gümrük vergilerinin ödenebileceği bankaların listesi

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-1

21.02.2020 52528399 Asfaltın karayolu ve demiryolu ithali, ihracı ve transitinin izne tabi olmasına başlamış işlemlerin hariç olduğu

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2120

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.02.2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 17-23 Şubat 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9175-4 Sayılı Kararı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 30

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP`ler

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar Sayısı 2104

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 10-16 Şubat 2020

07.02.2020 0477303 Çin Halk Cumhuriyetinde Görülen Coronavirüs Salgını

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-27

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-28

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 65 Parasal Sınırlar ve Oranlar

04.02.2020 51960857 Sodyum-kalsiyum naftalen sülfonat sınıflandırmasında 04.02.2019 itibariyle DGÖ sekreteryasının görüşünün uygulanması

31.01.2020 51909052 Özet beyan ile transit doğrudan temsilde Gümrük işlemi takip katları verilirken SSK belgesi ve taahhütname

03.02.2020 tarihi itibariyle yayımlanan BTB`ler

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 03-09 Şubat 2020

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

7211 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

7207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7208 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 27 Ocak - 02 Şubat 2020

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 2081

22.01.2020 51608150 9999 Kodlu Diğer Belge

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066)

Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2068)

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi (DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR)

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI 20-26 Ocak 2020

Gümrük Genel Tebliği Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No 1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No 2

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ No 2020-1

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge 2020-01 Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TİTCK Kontrol Belgesi (Prekürsör) 1038 kodlu TPS e-devlet başvuru

7206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Sülük Hirudo Verbana 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ No 2019-66

Petrokimyasallar 13-19 Ocak 2020 Referans Fiyatları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-01-2020 Tarihli ve 9114 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-01-2020 Tarihli ve 9116 Sayılı Kararı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 509 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 515

Anayasa Mahkemesi Kararı Başvuru Numarası 2016-14254 Karar Tarihi 28.11.2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2019-1de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-35

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 96-31de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020-1

02.01.2020 50978438 Deniz limanlarında azami gümrük hizmet ücret tarifesinin 2020 yılınde yeniden değerleme oranında arttırılması

Petrokimyasal Ürün Kıymetleri 06-12 Ocak 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-34

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-36

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-33

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-37

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-38

27.12.2019 50808869 GTİP aynı olduğu halde antidamping vergisi uygulanmayacak eşyada muafiyet kodu olarak DKVMF girilmesi

31.12.2019 50751961 Gümrüksüz satış mağazası ya da deposunda telef, kayıp ve çalıntı eşyanın somut delillerle tespiti ve sorumluluk

Genelge 2019-47 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe ispat belgelerinin 2020 yılı satış ve onay bedelleri

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1994

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 163

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ İhracat 2017-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2019-9

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1963

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-4

Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-5

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-6

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-7

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-8

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2020-9

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-10

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-11

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat 2020-12

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-13

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-14

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-15

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-16

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-17

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-18

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 1964

Çevre Bakanlığı 2019-18 Atık İthalatı, Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, ithalatçı kayıt belgesi, müeyyideler vs

27.12.2019 50808227 Ambar çıkış işlemlerinde gümrük müşavir yardımcılarının YKTS kayıt zorunluluğunda süte uzatımı

Genelge 2019-46 Doğal arı balı analiz belgesinin Tek Pencere Sistemi TPS 1028 kodlu belge aracılığı ile alınacağı

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-1

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar Sayısı 1952

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-2

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 1953

Gümrük Genel Tebliği Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları Seri No 6

Petrokimyasallar referans kıymetleri 30 Aralık 2019 - 05 Ocak 2020

Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No 5

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 1947

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar Sayısı 1950

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Karar Sayısı 1951

Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 7

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 29

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 64

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No 84

Genelge 2019-45 Tarım ürünleri ihracatında ÜGD tebliğleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki sağlık sertifikası TPS 1030

25.12.2019 50754686 Gümrük Laboratuvar analiz ücretlerinin TYS üzerinden faturalandırılacağı (tiger plus kapatılacağı), kullanım kılavuzu ve yetkilendirme

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-1

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-4

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-3

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-5

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-6

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-7

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-8

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-9

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-10

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-11

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-13

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-14

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-15

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-20

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-21

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-22

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-23

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-25

Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Çiçek Soğanlarının 2020 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ No 2019-63

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-10

Genelge 2019-45 Tarım ürünleri arı ihracatında ÜGD tebliğleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki sağlık sertifikası TPS 1030

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Numarası 54

Genelge 2019-43 Milli Eğitim Bakanlığı MEB-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet kapısından yapılması TPS 1054

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1851